FUNDACJA

Fundacja Proces Ciągły powstała z potrzeby szczerej działalności w duchu aktywizmu miejskiego na rzecz kultury i społeczności lokalnych. Proces Ciągły chce poszerzać przestrzeń społecznego dialogu poprzez promocję działań artystycznych, sportowych, kulturalnych i o odcieniu socjologicznym. Fundacja ma na celu aktywizowanie środowisk wykluczonych i defaworyzowanych przez budowanie ciekawego i funkcjonalnego programu, prowadzącego do spójnej i wartościowej komunikacji. Chce wyjaśniać i usprawniać mechanizmy funkcjonowania kultury i sztuki. Organizacja ma być pomostem pomiędzy instytucjami finansującymi kulturę a ludźmi, którzy jej potrzebują. Fundacja upowszechnia i popularyzuje treści istotne dla rozwoju i edukacji społeczeństwa. Przykładem takiego działania jest Bike Days – Festiwal Filmów Rowerowych, unikalna w skali kraju inicjatywa łącząca aktywność sportową i kulturalną. 

Członkowie Fundacji to 4 przyjaciele, których łączy wspólna wizja i frajda z robienia kultury. Zawodowo każdy realizuje się w innej branży, ma prywatne, często odmienne cele i umiejętności, które ogniskują się jednak w Procesie Ciągłym. W planach Fundacji jest wiele inicjatyw, w tym dystrybucja filmowa, oferta skierowana do dzieci i osób niepełnosprawnych, warsztaty i pokazy filmowe w Polsce i Europie.